Sklenite zavarovanje pri zavarovalnici

Varčevanje

Dolgoročno lahko varčujete zase za penzijo, za potovanja, za otroke, ki bodo šli na študij ali pa za stanovanje, ki ga mislite v prihodnosti kupiti. Varčevanja preko zavarovalnic so atraktivna predvsem zaradi davčnih ugodnosti in dobrega sistema varovanja naložbe.

varčevanje pri zavarovalnici

Pridobite informativno ponudbo

Vnesite svoje podatke in pošljemo vam neobvezujočo ponudbo.

Vrste zavarovanj pri zavarovalnici

Zavarovalnice nudijo varčevanja preko življenjskega zavarovanja, kar pomeni da ste zavarovani za smrt, k temu pa lahko priključite varčevalni del. Ko poteče zavarovanje pride do izplačila oz. do doživetja. Takrat vam zavarovalnica izplača privarčevani del in pripadajoč dobiček.

Preko zavarovalnic lahko varčujemo na dva načina:

  • Življenjsko zavarovanje z zajamčenim zneskom
  • Življenjsko zavarovanje vezano na investicijske sklade
varčevanje pri zavarovalnici
varčevanje-pri-zavarovalnici3

Življenjsko zavarovanje z zajamčenim zneskom

Pri takem življenjskem zavarovanju z zajamčenim zneskom vam ob sklenitvi zavarovalnica zagotavlja znesek, ki bo izplačan ob poteku zavarovanja. K temu se pripišejo tudi dobički. Tak način varčevanja je dolgoročno boljši kot na banki ali v vzajemnih skladih zaradi obdavčitve.

Po zakonodaji je tako, da po 10 letih varčevanja ni obdavčitve na dobiček in tako boste ob doživetju imeli izplačan celoten delež skupaj z dobičkom. Prav tako za osebna zavarovanja, ki so sklenjena nad dobo 10 let ni potrebno obračunati davka od zavarovalnih poslov v višini 8,5 %

Življenjsko zavarovanje vezano na investicijske sklade

Tak način varčevanja je podoben varčevanju z nakupom skladov. Prednost takega varčevanja je,  da ste zavarovani za smrt, kar pomeni da takrat upravičenci (sorodniki) dobijo takoj  izplačana sredstva. Ker v ostalih primerih varčevanj umrlega se mora zaključiti zapuščinska razprava na sodišču.

Druga prednost je ta,  da niste obdavčeni že  po desetih letih varčevanja.

Tretja prednost je da lahko zelo enostavno spreminjate nivoje naložbene varnosti in s tem vplivate na donosnost, saj lahko pri takem načinu varčevanja izbirate med različni skladi, ker gre tu za krovni sklad.

Četrta prednost je enostavnost takšne oblike, saj niso potrebne napovedi dohodnine in so po desetih letih od začetka naložbene zavarovalne police neobdavčene vsakokratne vplačane premije, tudi če je do izteka posameznega vplačila manj kot deset let.

Za izračun želenih privarčevanih zneskov smo vam dali na voljo vprašalnik preko katerega vam lahko pripravimo tri  ponudbe.

Grawe je zakon

Peter Repnik s.p.

Zavarovanje po meri hiš

Degupro, Iztok Borak s.p.

Avtomobilsko zavarovanje

Nina Kopriva