nezgodno zavarovanje kaj in kako

Kaj je nezgodno zavarovanje (definicija)

Nezgodno zavarovanje je zavarovanje za primer nezgode. Oziroma, kadar na zavarovanca od zunaj, mehanično ali kemično deluje od zavarovančeve volje neodvisna sila ali dogodek, ki nastopi nenadoma ter ima za posledico nezgodno smrt ali trajno nezgodno invalidnost ali nezgodno delovno nezmožnost ali okvaro zdravja, ki zahteva zdravniško pomoč, ali nezgodno poškodbo zavarovanca.

Za koga je primerno nezgodno zavarovanje

Zavarovanje je primerno za odrasle, za otroke, za starejše ljudi, zaposlene in za družine. Na podlagi tega obstajajo različne vrste nezgodnega zavarovanja kot so:

  • Individualno nezgodno zavarovanje
  • Družinsko nezgodno zavarovanje
  • Otroško nezgodno zavarovanje
  • Nezgodno zavarovanje za starejše
  • Nezgodno zavarovanje za športnike
  • Kolektivno nezgodno zavarovanje za zaposlene

Katero nezgodno zavarovanje je najbolj primerno

Nezgodno zavarovanje je najbolj primerno tisto, kjer vam glede na vaše potrebe nudijo primerno zavarovanje.

Tako imajo individualno nezgodno zavarovanje na Triglavu, na zavarovalnici Sava, Generaliju, zavarovalnici Grawe in na zavarovalnici Merkur.

Družinsko nezgodno zavarovanje imajo na Triglavu, Vzajemni, Savi in na Generaliju.

Otroško nezgodno zavarovanje imajo na Savi, na Triglavu, na zavarovalnici Merkur in Generaliju.

Nezgodno zavarovanje za starejše imajo na zavarovalnici Merkur, na Triglavu, Generaliju in na Savi.

Nezgodno zavarovanje za športnike imajo na Generali, na Triglavu in na zavarovalnici Sava.

Kolektivno nezgodno zavarovanje imajo na Merkurju, na Savi, na Triglavu in na Generaliju

Če želite pridobiti štiri ponudbe od različnih zavarovalnic potem je najbolje da izpolnite vprašalnik na tej povezavi in dobili boste štiri primerljive ponudbe.