Naložbeno življenjsko zavarovanje

Življenjsko zavarovanje z varčevanjem je zavarovanje, kjer je zraven zavarovanja za smrt dodano varčevanje. Gre za naložbeno varčevanje pri katerem se kupujejo skladi. Ti skladi so lahko  razpršeni, lahko so določeni po panogah ali pa so z garancijo. Skladi vsebujejo delnice in obveznice.

Prednost pred klasičnim življenjskim zavarovanje je v tem da se ob poteku zavarovanja dobi prihranjena sredstva na vaš bančni račun.

Prednosti naložbenega življenjskega zavarovanja

  1. Ste zavarovani za primer smrti, naravno in nezgodno
  2. Lahko dodajate sredstva med samim varčevanjem
  3. Lahko delate delni odkup sredstev
  4. Sredstva po 10 letih niso obdavčena

Namreč zakon o dohodnini določa, da izplačila oz. prihodki iz življenjskih zavarovanj (tudi naložbenih), niso obdavčeni, vendar le, če sta izpolnjena oba spodnja pogoja:

  • je od začetka zavarovanja minilo vsaj 10 let (zavarovalna doba 10 let ali več) in
  • je zavarovalec hkrati tudi upravičenec izplačila.

Prav tako se za življenjska zavarovanja z zavarovalno dobo 10 let in več, ne plačuje 8,5% davek od prometa z zavarovalnimi posli.

Če to obdavčitev primerjamo z varčevanjem v skladih ali delnicah  v borzno posredniških hiš, potem jo to velika prednost. Pri varčevanjih preko borzno posredniških hiš se upošteva vsako vplačano leto od katerega mora poteči  20 let da sredstva niso obdavčena.

Lahko se odločite za rentno izplačilo po poteku zavarovanja

Na ta način bodo sredstva ostala v skladih, ki bodo delala naprej za vas

Kdo ponuja tako obliko varčevanja

Taki način zavarovanja ponujajo skoraj vse zavarovalnice in sicer: Triglav, Generali, Merkur, Grawe, Sava, Allianz in Wiener Steaditsche.

Primerjava naložbenih življenjskih zavarovanj

Primerjava življenjskih zavarovanj z varčevanjem v skladih med zavarovalnicami je težka. To pa zato ker  ima vsaka zavarovalnica znotraj svojih ponudb toliko različnih oblik varčevanj. Najbolje je da ko se boste odločili za takšno obliko varčevanja  pregledate kaj ponuja tista zavarovalnica, ki vam je bližje.

Potem morate biti pozorni tudi na to da je takšen način varčevanja čim bolj fleksibilen. To pomeni da jo lahko spreminjate in imate čimveč možnosti prilagajanja glede na vašo dano situacijo.

Tako se da pri nekaterih zavarovalnicah da zvišat premijo, znižat premijo, lahko se dela kapitalizacija, delni odkup, prekinitev zavarovanja in morebitnega  predujema.

Skratka fleksibilnost takšne oblike zavarovanja je zelo pomembna.

Da boste brez skrbi imajo tudi nekatere zavarovalnice možnost da z vašimi sredstvi one same upravljajo  in  delajo na tem da bo donos čim višji.

Če želite izvedeti koliko boste privarčevali na tak način vam predlagamo da izpolnite kratek vprašalnik na tej povezavi  in dobili boste ponudbe.

Pogosta vprašanja

Kdo lahko varčuje na tak način?

Vsi ki so starejši od 18 let in vsi ki so zdravi, ter duševno oz. mentalno zdravi.

Kako dolgo je potrebno varčevati?

Najbolje je varčevati nad 15 let, gre za dolgoročno varčevanje, zaradi dolgoročnosti. Namreč takrat začne obrestno obrestni račun ugodno vplivati na višino privarčevanih sredstev.

Ali lahko na ta način varčujem za svojega otroka?

Na tak način lahko varčujete za svojega otroka in tako bo dobil vsa privarčevana sredstva vaš otrok.

Kaj se zgodi če umrem, kdo dobi privarčevana sredstva?

V primeru smrti dobi vsa privarčevana sredstva upravičenec, ki ste ga navedli na pogodbi.

Ali po 10 letih varčevanja moram plačati davek od dobička na privarčevana sredstva?

Davek se v tem primeru ne plača državi, zato ker dobiček, ki se ustvari na tak način ni obdavčen.