nezgodno zavarovanje otrok

Otroci so naše bogastvo in naša prihodnost zato jih je potrebno dobro zavarovati. Nikoli se ne ve, kaj se lahko zgodi. Zato vam predstavljamo nezgodna zavarovanja za otroke od zavarovalnic, ki so na Slovenskem.

Nezgodno zavarovanje otrok pri zavarovalnici Triglav

Nezgodno zavarovanje pri Triglavu za otroke zajema zavarovanje za invalidnost za težje poškodbe, zlome , izpahe in ostale poškodbe. Zraven tega imajo kritje za mlade športnike, ki redno trenirajo šport in so registrirani športniki. .

Ponujajo tudi močnejše pakete z višjimi zavarovalninami, kateri si posledično tudi dražji.

Prednosti:

 • visoke zavarovalne vsote
 • primerno tudi za športnike
 • nezgodni paketi vplivajo na Triglav Komplet popust
 • 20 % popusti za veliko družino

Slabosti:

 • nimajo kritja za dnevna nadomestila
 • nimajo kritja za bolnišnično nadomestilo
 • ne ponujajo rentnih mesečnih izplačil za nad 50 % invalidnost

 

Nezgodno zavarovanje otrok pri zavarovalnici Sava

Kot tretja največja zavarovalnica ima nezgodna zavarovanja za otroke v paketih ki vključuje nezgodno smrt, bolnišnični dan, progresivno invalidnost, zdraviliški dan, nadomestilo za zlom kosti, mesečno nezgodno rento in dnevno odškodnino.

Zavarovanje lahko sklenejo otroki do 26 leta starosti.

Prednosti:

 • paketna zavarovanja
 • visoke zavarovalne vsote za invalidnost
 • nezgodna renta za invalidnost
 • možno zavarovati otroka, ki ima status športnika

Slabosti :

 • Nezgodna smrt za otroke nad 14 let
 • Progresija za invalidnost smo 2x
 • Kratka mesečna renta oz. samo do 5 let
 • Visoke premije

Nezgodno zavarovanje otrok pri zavarovalnici Generali

Druga največja zavarovalnica na Slovenskem trgu ima tudi nezgodna zavarovanja za otroke, ki so po kritjih zelo močna. Te vključujejo invalidnost s progresijo, mesečno rento pri invalidnosti nad 50 %, zlome, izpahe, opekline, operacije, dnevno nadomestilo do 200 dni, bolnišnično nadomestilo do 365 dni in specialistične preglede z diagnozami.

Prednosti:

 • Visoke zavarovalne vsote za invalidnost
 • 4 x progresija za invalidnost
 • Renta za invalidnost nad 50 %
 • Krijejo 400 operacij zaradi nezgode
 • Dobra izplačila za zlome kosti
 • Zavarujejo tudi otroke, ki se ukvarjajo z športom
 • Imajo vključene specialistične preglede in diagnostične preiskave

Slabosti:

 • Imajo kratko mesečno rento do 3 let
 • Progresija se začne pri invalidnosti nad 50 %

Nezgodno zavarovanje otrok pri zavarovalnici Vzajemna

Zdravstvena zavarovalnica Vzajemna ima tudi nezgodna zavarovanja za otroke, mladino in študente. Ta zavarovanja imajo kritja za progresivno invalidnost, težje bolezni, zlomi kosti, izpahi, dnevno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje, dnevno nadomestilo in nezgodno smrt.

Prednosti:

 • progresivna invalidnost
 • Kritje za težjo bolezen
 • Visoke vrednosti za dnevna nadomestila v bolnici
 • Že pripravljeni paketi
 • Vključena nezgodna smrt

Slabosti:

 • Nizke zavarovalne vsote za invalidnost
 • Nizke vrednosti za dnevno nadomestilo
 • Ni rente za invalidnost
 • Ni možno zavarovati športnike

Nezgodno zavarovanje otrok pri zavarovalnici Merkur

Avstrijska zdravstvena zavarovalnica z 222 letno tradicijo ima nezgodna zavarovanja za otroke z kritji, ki vključujejo trajno progresivno invalidnost, zlom kosti, nezgodno mesečno rento, rehabilitacijo, dnevno nadomestilo, nadomestilo žrtvam nasilja, nego otrok, plačilo inštrukcij, bolnišnično nadomestilo za bolezen, bolnišnično nadomestilo za nezgodo, psihološko pomoč, poškodbo stalnih zob in zamenjavo dokumentov.

Prednosti:

 • Najvišje zavarovalne vsote za invalidnost
 • Mesečna renta do 20 let pri invalidnosti nad 51 % invalidnosti
 • Velika izbira kritij
 • Lahko se izbere paketno zavarovanje ali se izbere kritja po želji
 • Imajo vključeno bolnišnično nadomestilo za bolezni
 • Hude bolezni so kot dodatek
 • Je primerno tudi za športnike do 14 leta brez doplačila

Slabosti:

 • Nizke vrednosti za dnevno nadomestilo
 • Eno letna zavarovanja brez podaljšanja
 • Za športnike starejše od 14 let ni primerno

Nezgodno zavarovanje otrok pri zavarovalnici Grawe

Grawe, druga najbolj poznana Avstrijska zavarovalnica v Sloveniji ima tudi nezgodno zavarovanje za otroke. Njihovo nezgodno zavarovanje vključuje progresivno trajno invalidnost, bolnišnično nadomestilo, nadomestilo za bolečine in SOS nezgode.

Prednosti:

 • progresivna invalidnost
 • samostojna izbira višine invalidnosti
 • večletna ponudba
 • nizke cene

Slabosti:

 • Slaba izbira kritij
 • Ni mesečnih rent za invalidnost
 • Ni primerno za športnike

Povzetek

Po pregledu zavarovalnic na Slovenskem tržišču lahko iz tega razvidimo da najboljše ponujata zavarovalnica Generali in Merkur zavarovalnica. Obe imata zelo veliko kritij, visoke zavarovalne vsote, možnost rentnega izplačila za invalidnost oz. nadomestila za invalidnost.

Če je otrok športnik, ki se ukvarja z športom, potem so tukaj najbolj primerna nezgodna zavarovanja za otroke pri zavarovalnica Sava, Generali in zavarovalnici Merkur do 14 leta starosti.

Če želite dobiti ponudbe od zavarovalnic je najbolje da se obrnete na stran https://nasmejana.si/nezgodno-zavarovanje/, kjer vam bodo pripravili ponudbe od štirih zavarovalnic.

Vaša Nasmejana.si