TOREJ, ZAKAJ SPLOH SKLENITI SPECIALISTA?

Zadnje čase, ko se je dopolnilno zdravstveno zavarovanje prekinilo, se sprašujemo,  kako pa bo od sedaj naprej. Vemo namreč  da so dolge čakalne vrste in v prihodnosti ne bo nič drugače.

Zato je bolje da se naredi zavarovanje za specialiste čimprej.

Zavarovanje za specialiste namreč omogoča, da pridete do specialista v roku 7 dneh, kar je zelo hitro če primerjamo z javnim zdravstvom, kjer prideš do specialista pozneje in čakaš lahko tudi več mesecev.

Ko je bolečina že prisotna je še toliko bolj pomembno, da se pride do doktorja specialista v čim krajšem času.

 

Kdo ponuja zavarovanje za specialista ?

Zavarovanje za specialista ponujajo zavarovalnice Triglav, Vzajemna, Generali in Merkur zavarovalnica.

Primerjava specialistov med zavarovalnicami:

1. Sava
2.
Triglav
3. Generali
4. Merkur
5. Vzajemna

1. Zavarovanje za specialista: SAVA

Sava ima 3 pakete:

 • “Zdravje” vključuje asistenčne storitve ter plačilo stroškov: specialističnih ambulantnih storitev in zahtevnih diagnostičnih preiskav (največ dve (2) zahtevni diagnostični preiskavi letno). Zavarovalna vsota je 3.000 EUR letno. Zavarovanje se sklene brez soudeležbe.
 • “Zdravje plus” vključuje asistenčne storitve ter plačilo stroškov: specialističnih ambulantnih storitev, zahtevnih diagnostičnih preiskav (največ dve (2) zahtevni diagnostični preiskavi letno), zdravstvenih posegov v enodnevni obravnavi in storitve ambulantne fizioterapije (največ deset (10) obravnav ambulantne fizioterapije letno, vendar ne več kot 10% višine letne zavarovalne vsote). Zavarovalna vsota je 30.000 EUR letno. Zavarovanje se sklene brez soudeležbe.
 • “Zdravje plus s soudeležbo” vključuje asistenčne storitve ter plačilo stroškov: specialističnih ambulantnih storitev, zahtevnih diagnostičnih preiskav (največ dve (2) zahtevni diagnostični preiskavi letno), zdravstvenih posegov v enodnevni obravnavi in storitve ambulantne fizioterapije (največ deset (10) obravnav ambulantne fizioterapije letno, vendar ne več kot 10% višine letne zavarovalne vsote). Zavarovalna vsota je 30.000 EUR letno. Zavarovanje se sklene s 30% soudeležbo.

 

2. Zavarovanje za specialista: TRIGLAV

Ima dva paketa in sicer Specialisti in Specialisti+.

Razlika med tema dvema paketoma je v kritjih in višini zavarovalne vsote.

Specialisti krije:

 • specialistično obravnavo,
 • zahtevne diagnostične postopke,
 • zdravila na beli recept

Zavarovalna vsota pri Specialistih je 3.000 €

 

Specialisti+ imajo zavarovalno vsoto 30.000 € in krijejo:

 • specialistično obravnavo,
 • zahtevne diagnostične postopke
 • ambulantne posege
 • ambulantno rehabilitacijo,
 • zdravila na beli recept

 

3. Zavarovanje za specialista: GENERALI

Pri Generali zavarovalnici imajo pet paketov nezgodni, Osnovni, Osnovni +, Standardni in Premium paket.

Nezgodni paket krije:

 • Storitve asistence
 • Hallo doktor oz. posvet
 • Specialiste in specialistične obravnave do 2000 €
 • drugo mnenje
 • zdravila na beli recept
 • rehabilitacije
 • operacije do 8000 €

Nezgodni paket velja samo za mlajše in sicer od 1 leta do 30 leta in velja samo za nezgodne primere brez bolezni.

 

Osnovni paket vsebuje:

 • Storitve asistence
 • Hallo doktor
 • Specialiste in specialistične obravnave do 2000 €
 • drugo mnenje

 

Osnovni + paket krije:

 • Storitve asistence
 • Hallo doktor
 • Specialiste in specialistične obravnave do 2000 €
 • drugo mnenje
 • zdravila na beli recept
 • rehabilitacije

 

Standard paket vsebuje:

  • Storitve asistence
  • Hallo doktor
  • Specialiste in specialistične obravnave do 2000 €
  • drugo mnenje
  • zdravila na beli recept
  • rehabilitacije
  • operacije

 

Premium paket vsebuje:

  • Storitve asistence
  • Hallo doktor
  • Specialiste in specialistične obravnave do 2000 €
  • Preventivne pregleda
  • drugo mnenje
  • zdravila na beli recept
  • rehabilitacije
  • operacije

Po kritjih je najboljši Premium paket, ki vsebuje še preventivne preglede. Pri operacijah se lahko izbere tudi širši paket, ki vsebuje tudi ortopedske operacije.

 

4. Zavarovanje za specialista: MERKUR

Pri Merkurju se lahko izbere en produkt in sicer zdravstveno zavarovanje za kritje stroškov v specialističnih ambulantah.

To je dobro zavarovanje, ki vsebuje :

 • Specialiste
 • Enostavne diagnostične preglede
 • Zahtevne diagnostične preglede
 • Enostavne ambulantne posege
 • Rehabilitacije po nezgodni in bolezni
 • Kontrolni pregledi
 • Zdravila na beli recept

Zavarovalna vsota za specialiste in vse preglede je 15.000 €. Za rehabilitacijo 500 €, za zdravila 200 € Pri vsem dajo zraven tudi možnost pogovora z zdravnikom preko video povezave.

 

5. Zavarovanje za specialista: VZAJEMNA

Pri Vzajemni imajo pa tri produkte, in sicer :

 • Specialistične zdravstvene storitve bolezen in nezgoda
 • Specialistične zdravstvene storitve bolezen
 • Specialistične zdravstvene storitve nezgoda

Pri vseh treh produktih se lahko izbere zavarovalna vsota od 2000 € do 10.000 €

Lahko se jim dodajo kritja za ambulantne posege, fizioterapijo, zdravila na beli recept in dental nezgode.

 

Splošen pregled zavarovanj pri zavarovalnicah

Vse prej naštete zavarovalnice krijejo specialistične preglede za lažji dostop do specialista, kar pomeni da lahko pridete do specialista v enem tednu. Temu se lahko dodajo ostala kritja, ali pa so že v samih paketih.

 

Predlagam da vzamete boljše pakete z večjo zavarovalno vsoto in več kritij. Višje zavarovalne vsote vsebujejo Triglav z paketom Specialisti +, Sava z paketom Zdravje + in Merkur zavarovalnica. 

 

Za več informacij pa se lahko obrnite na nas, kjer vam bomo pomagali poiskati najboljše zavarovanje za specialiste – BREZPLAČNO.