Zavarovanje hiše v času gradnje

Hišo je dobro že zavarovat v času gradnje. To pa zato, ker se nikoli ne ve ali bo prišlo do naravne nesreče, kot so požar, poplava,  meteornih vod, potresa, poplav in močnega vetra.

V zadnjem času vidimo, da je veliko naravnih nesreč, ki so vse pogostejše. Samo v zadnjem letu 2019 je bilo v Sloveniji po uradnih podatkih 1945 požarov v objektih,  100 poplav, 49 potresov, 28 neurij in 94 močnih vetrov.

Zraven tega je potrebno zavarovat v času gradnje tudi v primeru  izliva vode in kraje delov zgradbe.

Zavarovalnice, ki to ponujajo so Sava, Triglav, Grawe in Generali. Vsaka ima svoje specifike glede zavarovanja.

Tukaj je potrebno vedeti da je od prve gradbene faze do tretje gradbene faze potrebno gradbeno zavarovanje, ki ga morajo po zakonu imeti vsi gradbeniki. Svetujemo vam da ko boste začeli graditi stanovanjsko hišo preverite ali ima gradbinec splošno gradbeno zavarovanje, ki krije škodo, ki jo lahko povzroči zaradi malomarnosti delavcev ali slabe izvedbe tretji osebi, torej vam.

Ko je stavbe v tretji gradbeni fazi, torej ko je v hišo že vgrajen ves gradbeni material,  vsa okna in vrata in je objekt zaprt iz vseh strani se lahko zavaruje preko vas. Taka zavarovanje so požarna zavarovanja, ki krijejo požar, strelo, točo in vihar. Tem se lahko doda tudi dodatna zavarovanja za potres, poplavo, izliv vode in vlomsko tatvino.

Navedli vam bomo kaj ponujajo posamezne zavarovalnice:

Zavarovalnica Triglav

Ima za to primerno požarno zavarovanje, od tretje gradbene faze,  pri tem ne pridejo v poštev paketna zavarovanja. Požarno zavarovanje krije požar, točo, direktni udar strele, padec letala, vihar, ekplozija,   toča.

Temu se lahko doda potres, poplava, izliv vode, zemeljski plaz, snežni plaz itd.

Posebej se lahko doda tudi vlomska tatvina, ki pa je zelo priporočljiva zaradi tega, ker še ne živite še v hiši in vam lahko tatovi vlomijo in odnesejo vgrajene in nevgrajene materiale. Toda pri tem je treba biti pazljiv , ker samo vlomsko zavarovanje krije vse nevgrajene materiale, ne pa vgrajenih, kot so radiatorji, vodovodne cevi in tako dalje… Te je potrebno posebej navest da so potem krite.

Zavarovalnica Grawe

Zavarovalnica Grawe je edina zavarovalnica ki krije brez plačila naslednje nevarnosti, kot sta požar in vremenske ujme. Zavarovanje v primeru vremenskih ujm je potrebno biti pazljiv, ker pride zavarovalno kritje v poštev v tretji gradbeni fazi, torej takrat ko ima objekt zgrajene  v celoti  zunanje podstrešne zidove (od zadnje plošče do slemena strehe), zaprto streho in strešne napušče ter zaprte vse podstrešne in strešne odprtine, kot so okna in vrata.

Ostale nevarnosti so krite po paketih,  z dnem ko je gradnja dokončana in ko je prva premija v celoti plačana.

Zavarovalnica Sava

Pri Zavarovalnici Sava lahko zavarujete v času gradnje takrat,  ko je objekt že v podaljšani tretji gradbeni fazi. To pomeni da je objekt zaprt iz vseh strani in da so inštalacije v fazi polaganja. To zavarovanje se lahko sklene po paketih Dom, ki jih ima zavarovalnica Sava že pripravljene. Ti paketi se lahko naredijo in prilagajajo glede na potrebe in okoliščine. Lahko se doda lom stekla, vlomska tatvina, potres, zemeljski plaz, izliv vode itd…

Pri vlomski tatvini je potrebno biti tudi pazljiv, ker je krita škoda, ki nastane na oknih in vratih, niso pa kriti prosto ležečih materialih za vgradnjo.

Lahko se doda tudi tatvina zunanjih elementov zgradbe, tukaj so mišljene klima naprave, kamere, alarmne naprave, kljuke, okenske obrobe, senčila (rolete, žaluzije, tende, polkna), svetlobna telesa, poštni nabiralnik, žlebovi in zbiralniki deževnice.

Zavarovalnica Generali

Pri Generaliju je možno zavarovati stavbo že od prve gradbene faze naprej. Kar pomeni da je objekt še odprt, brez oken, vrat in strehe.  V tej fazi se lahko zavaruje za požarne nevarnosti , katerim lahko dodaš še potres, izliv vode, vandalizem, poplavo, vdor meteorne vode. Ni vloma in ropa. Ko je objekt v tretji gradbeni fazi se lahko zavaruje po vnaprej pripravljenih  paketih brez zavarovanja opreme. Generali ima tri pakete osnovni, ekskluzivni in premium paket.

Za zaključek vam svetujem,  da je dobro imeti zavarovano zgradbo že v času gradnje in da vam lahko pri tem pomagajo strokovnjaki na strani https://nasmejana.si/, ki vam bodo pripravili ponudbe od predhodno naštetih štirih zavarovalnic.